Εκδρομές

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 'Ηπειρο 8-10 Απριλίου 2016












Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη Τριανδρίας





4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2015
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ















Εκδρομή στον νομό Ημαθίας
Περιοχή αρχαίας Μίεζας 2014-15













Διδακτική επίσκεψη στο μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού







4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2014
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ