Εκδρομές

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 'Ηπειρο 8-10 Απριλίου 2016
Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη Τριανδρίας

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2015
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΕκδρομή στον νομό Ημαθίας
Περιοχή αρχαίας Μίεζας 2014-15

Διδακτική επίσκεψη στο μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2014
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ