Βιωματικό Πρόγραμμα

 Βιωματικό Πρόγραμμα με θεματική το Bullying. Τα παιδιά απασχολήθηκαν με
 παιχνίδια κίνησηςαυτογνωσίας και Λήψης Αποφάσεων.

   Το Πρόγραμμα διήρκεσε 3 διδακτικές ώρες. Σε ένα από τα Βιωματικά παιχνίδια τα παιδιά, χωρισμένα σε υποομάδες, σκέφτηκαν, συνεργάστηκαν και παρουσίασαν στην υπόλοιπη τάξη την απόφαση που πήραν. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία τα παιδιά αναφέρθηκαν στο πώς επικοινώνησαν, πώς μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, πώς έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και στο πόσο διασκέδασαν και τι έμαθαν στο τρίωρο που διήρκεσε το Πρόγραμμα.

_DSC0048