Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη

   Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας με θέμα "Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη" από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2015 στο χώρο του Γυμνασίου μας. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ με επιμορφωτή τον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων κ. Άγγελο Βαλλιανάτο.    Ο βιωματικός τρόπος προσέγγισης του θέματος με εργαστήρια άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους καθηγητές.